Архива -15 октобра, 2018

ЈАВНА НАБАВКА –извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија

15.10.2018.године Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ