ЈАВНА НАБАВКА – мале вредности – „Пелет“

БИОМАСА – ПЕЛЕТ

Основна школа „Стари град“ Ужице објављује јавну набавку мале вредности – набавка дрвененог пелета (већи проценат буква),  за потребе загревања просторија издвојеног одељења у Турици.  Понуде слати на адресу: Основна школа „Стари град“ Ужице, Градска 1, или доставити лично. Рок достављања понуда до четвртка 31.01.2019. године до 12 сати, отварање понуда истог дана у 12,30 сати.

25.01.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 

 

23.01.2019.

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Напишите коментар