ЈАВНА НАБАВКА – мале вредности

 

Objavljena je nabavka male vrednosti-nabavka namirnica i ostalog materijala za đačku kuhinju.

Rok za dostavljanje ponuda je 19.03.2019. do 12,00 sati, otvaranje ponuda je istog dana u 12,30 sati. Moguće je da se dostavi ponuda za određenu partiju posebno ili za više partija.

 

  1. KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  2. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Напишите коментар