КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ

КОНАЧНИ  РЕЗУЛТАТИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ КЊИЖЕВНЕ ОЛИМПИЈАДЕ

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

 

ПОСЛЕ ПРИГОВОРА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД, ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА УРАДИЛА ЈЕ РЕВИЗИЈУ СВИХ ТЕСТОВА  И ИСТЕ ПРЕГЛЕДАЛА ПРЕМА КЉУЧУ, КОЈИ ЈЕ НА САЈТУ ДРУШТВА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ.

 

 

ДОПУНА РЕШЕЊА ЗА ОКРУЖНИ НИВО ТАКМИЧЕЊА КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА ЗА УЧЕНИКЕ ОШ

7. разред

1. питање – признаје се и РАТАР
3. питање – признаје се ако се поред стихова означених у решењима подвуче и последњи стих датог одломка
12. питање – дескрипција/описивање/опис

 

8. разред
16. питање – признаје се тачно обележено место цезуре у једном или у оба стиха
20. питање – у првом делу задатка се признаје и ако ученици повуку оба цела стиха са парном римом, а не само речи које се римују;
Б. – признаје се само већ предвиђено решење, јер је шестостих описно објашњен појам, а секстина је термин који се подразумева за такмичаре

 

                                                                                       Централна комисија

                                                                                            Весна Шекељић

                                                                                            Марина Марчета

                                                                                            Ана Гудурић

 

 


 

30.3.2019.

Данас је у нашој школи одржано

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА на основу измена са сајта

ДРУШТВА ЗА  СРПСКИ ЈЕЗИК 

постигнути  су следећи ПРЕЛИМИНАРНИ  резултати :

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

 

 


прелиминарни резултати – пре корекције

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

 

 

 

Напишите коментар