Одговоран грађанин

Радионица и акција ученика VI4″ Буди одговоран грађанин“.

одговоран грађанин

Постављањем плахата Буди одговоран власник пса,  указали на проблем паса луталица. Поделили флајере са порукама о одговорности грађана према средини у којој живе и својим суграђанима. Пано са фотографијама ученика, које илуструју одговоран и неодговоран однос грађана према свом окружењу изложен je у холу школе.