СЕМИНАР У НАШОЈ ШКОЛИ

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

обука наставника од јавног интереса значајна за развој компетенција запослених у основним школама Србије:

РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

 

РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА