ЈАВНА НАБАВКА –извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија

24.10.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

_________________________________________________________________________

28.9.2017.

Позив за подношење понуда

јавне набавке у отвореном поступку(екскурзије, излети, настава у природи)

Напишите коментар