ЈАВНА НАБАВКА –извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија

 

Позив за подношење понуда

– јавне набавке у отвореном поступку(екскурзије, излети, настава у природи)

Напишите коментар