ИЗЛЕТИ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

 

*Предшколци

Дестинација:Београд

Садржај:( Зоолошки врт, Калемегдан…)…)

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор школе и васпитачи.

Извођење редовне наставе, културних, друштвених и спортских активности, социјализација и осамостаљивање Време реализације: крај маја или почетак јуна.

Руководилац већа:Ангелина Новаковић

 __________________________________________________________________________

*Први разред

Једнодневни излет

Дестинација: Златибор – Ужице

Садржај: Обилазак Стопића пећине, музеј „Старо село-Сирогојно“, Краљеве воде, Метеоролошке станице,споменик…

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор школе, стручни вођа и учитељи првих разреда.

Извођење редовне наставе, културних, друштвених и спортских активности, социјализација и осамостаљивање

Време реализације: крај маја или почетак јуна

Руководилац већа:Светомир Глигоријевић

 _________________________________________________________________________

*Други разред

Дестинација: Дивчибаре или Гоч (Станишинци, центар дечјих летвања…)

(обилазак чаробног села и цркве, коришћење базена…),

Садржаји: Извођење редовне наставе, културних, друштвених и спортских активности, социјализација и осамостаљивање.

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор школе, стручни вођа и учитељи других разреда.

Време реализације: април или почетак јуна

Руководилац већа:Винка Матијевић

 ___________________________________________________________________________

*Трећи разред

Дестинација: Дивчибаре  или Аранађеловац

Садржаји:

Аранђеловац  -Обилазак  Опленца, Орашца, пећине Рисоваче, Букуље, парка, музеја, цркве….

Дивчибаре-Обилазак Видиковаца  Дивчибара, Сејзмолошке станице, Акумулационог језера и шетње околином ради упозвања облика рељефа и биљног и животињског света.

Извођење редовне наставе, културних, друштвених и спортских активности, социјализација и осамостаљивање ученика;

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор школе, стручни вођа и учитељи трећег разреда. Време реализације: крај маја или почетак јуна

Руководилац већа:Марина Јовановић

__________________________________________________________________________

*Четврти разред

Дестинација: Аранађеловац

      Ужице-Опленац-Топола-Аранђеловац-Орашац-Ужице. Боравак у дечјем одмаралишту „Букуља“

      Посете:У поласку посетити Цркву Св.Ђорђа на Опленцу и Карађорђев конак у Тополи. Током боравка у одмаралишту: Парк Буковичку бању, Аква парк „Извор“, Буковичку цркву, Врбичку цркву, Народни музеј, пећину Рисовачу, видиковац планине Букуље;У повратку Орашац.

Извођење редовне наставе, културних, друштвених и спортских активности, социјализација и осамостаљивање

 

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор школе, стручни вођа и учитељи четвртих разреда.

Време реализације: април  или почетак јуна

Руководилац већа:Слободан Миросавић

__________________________________________________________________________