Кодекс понашања ученика


У Ч Е Н И К

 – Испуњава захтеве предвиђене наставним планом и програмом.

– Уредно похађа наставу према прописаном распореду часова и према     предвиђеној сатници

– Доноси на час уџбенике, свескe, прибор и опрему потребну за реализацију наставног процеса.

– Не долази ни на један час ако је на боловању.

– Обавештава одељенског старешину да је на боловању ако траје дуже од три дана.

 – Правда изостанке са наставе одмах по повратку са боловања.

 – Не закашњава на час.

 – С поштовањем се односи према наставницима и осталим запосленима у школи.

 – Не прети и не омаловажава личност наставника и осталих запослених у школи.

 – Пристојно се понаша у школској згради и у школском дворишту.

 – Не чека наставника испред зборнице и осталих службених просторија.

– Информације тражи од дежурног ученика или дежурног наставника, док се запомоћ обраћа одељенском старешини, стручним службама и одговорном лицу.

 – У ходнику испред учионице не прави неред и гужву.

 – Не нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту док трају часови.

 – Испред учионице чека наставника најдуже 10 минута а затим се председник одељења јавља дежурном наставнику.

 – Не оштећује и не уништава школску имовину, имовину запослених у школи и других ученика.

 – Не одбија разговор са наставником, одељенским старешином, педагогом и другим  одговорним лицима.