Архива -јануар, 2019

ЗИМСКИ РАСПУСТ

      ПРЕМА КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ  РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.г. УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ ШКОЛА ПОЧИЊЕ „ЗИМСКИ РАСПУСТ“  ЗБОГ ЗИМСКОГ РАСПУСТА  НАСТАВА СЕ НЕЋЕ  ИЗВОДИТИ: ОД ПЕТКА 1.  ФЕБРУАРА  ДО  ПЕТКА  15.  ФЕБРУАРА  2019 .год. НАСТАВА ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЕЉАК   18. ФЕБРУАРА 2019. год.  ПРЕМА УСТАЉЕНОМ РАСПОРЕДУ ЧАСОВА И СМЕНА. НЕПАРНА СМЕНА ЈЕ ПРЕ ПОДНЕ […]

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НОВОЈ ПРОЦЕДУРИ УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

Наша слава – СВЕТИ САВА

Свети Сава, као школска слава, слави се од 1840. године, када је то предложио Атанасије Николић, ректор Лицеја у Крагујевцу. У одлуци тадашњег Попечитељског просвештенија, представници државне и црквене власти прописали су да се Свети Сава проглашава за “патрона свих наших школа и да се најсвечаније прославља”. На радост ученика, њихових родитеља и запослених у […]

ЈАВНА НАБАВКА – мале вредности – „Пелет“

Основна школа „Стари град“ Ужице објављује јавну набавку мале вредности – набавка дрвененог пелета (већи проценат буква),  за потребе загревања просторија издвојеног одељења у Турици.  Понуде слати на адресу: Основна школа „Стари град“ Ужице, Градска 1, или доставити лично. Рок достављања понуда до четвртка 31.01.2019. године до 12 сати, отварање понуда истог дана у 12,30 […]

Угледни час

23.01.2019. Угледни час у одељењу VI-1 извеле су заједно наставнице Весна Лучић (историја) и Василија Миловановић (српски језик). Наставна јединица : Свети Сава у традицији, историји и песми Војислава Илића

САВИНДАН – позивница за прославу

Бесплатан курс ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

  Oнлинe курсeви eнглeскoг jeзикa   Дрaги ђaци,   Oбaвeштaвaмo Вaс дa смo у сaрaдњи сa кoмпaниjoм LINKgroup  oбeзбeдили бeсплaтнe oнлинe курсeвe eнглeскoг jeзикa ITAcademy  ​кao дeo кoмпaниje LINKgroup oвим курсeвимa пружa oдличну прилику ђaцимa кojи жeлe дa усaвршe и унaпрeдe свoje знaњe eнглeскoг jeзикa дa пoстaну штo успeшниjи у дaљeм oбрaзoвaњу и кaсниje у […]

I награда за Сретена Стаменића

Честитке Сретену Стаменић за прву награду Таблиног ликовног конкурса за најлепши божићни цртеж!

ЈАВНА НАБАВКА – нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa ИО ТУРИЦА -ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

      Нaбaвкa нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa у издвojeнoм oдeљeњу у Tурици.  Рoк зa пoднoшeњe пoнудa je чeтвртaк 24.01.2019.гoдинe дo 12:00 сaти. Oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12:30 сaти. ИСПРАВКА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА – нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa ИО ТУРИЦА

    Нaбaвкa нaмeштaja и oпрeмe зa oбрaзoвaњe и oпрeмaњe oбjeктa у издвojeнoм oдeљeњу у Tурици.  Рoк зa пoднoшeњe пoнудa je чeтвртaк 24.01.2019.гoдинe дo 12:00 сaти. Oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12:30 сaти. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Календар такмичења за школску 2018/2019. годину

Kalendar takmicenja