Фудбалска секција

Фудбалска секција делује у смеру унапређивања физичког развоја ученика као и усвајању правила фер игре. Фудбалска секција је организована за ученике који воле и желе да се додатно баве фудбалом. Физичка активност ученика школског узраста веома је важна за њихов психофизички развој, овакве активности ученици упражњавају управо кроз секцију фудбала. Циљ окупљања је упознавање са теоретским делом фудбала (тактиком) као и техником.