РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА ЗА МАРТ

Понедељак

 

Сви учитељи првог разредa и учитељи (2-3,3-3,4-3)

Гордана Шишић  и  Сања Зекић са ученицима 5.разреда

Радмила Селаковић и Александра Поповић са ученицима 6. разреда

Сања Јовановић  и Зоран Божовић са ученицима 7. разреда

Марина Браловић и Јасмина Цвијовић са ученицима 8. разреда

Уторак

 

Сви учитељи првог разредa,учитељи (2-1,3-1,4-1)

Јасмина Цвијовић   и Александра Куљанин са ученицима 5. разреда

Параскева Ваљаревић и Душица Чекаревац са ученицима 6.разреда

Александра Поповић и  Лидија Тодорић са ученицима 7.разреда

Бранка Кнежевић и Ангелина Ј.Марковић са ученицима 8. разреда

Среда

 

Сви учитељи првог разредa,учитељи (2-2,3-2,4-2)

Владимир Антић и Милош Цвенчек са ученицима 5. разреда

Милица Ђуричић и Гордана Пејић са ученицима 6. разреда

Зоран Вучићевић и Марија Цупара са ученицима 7. разреда

Бранка Кнежевић и Оливера Куљанин са ученицима 8. разреда

Четвртак

 

Сви учитељи првог разредa,учитељи (2-3,3-3,4-3)

Предраг Цветић и Ангелина Ј. Марковић са ученицима 5.разреда

Јасмина Ковачевић и  Весна Лучић са ученицима 6.разреда

Милан Антонијевић и Александра Т.Славујевић са ученицима 7.разреда

Зоран Вучићевић и Милош Цвенчек са ученицима 8.разреда

Петак

 

Сви учитељи првог разредa,учитељи (2-1,3-1,4-1)

Сања Јовановић и Душица Чекаревац са ученицима 5. разреда

Славица Милић и Желимир Пауновић са ученицима 6.разреда

Зоран Божовић и Наташа Т.Ћалдовић са ученицима 7.разреда

Душица Ј.Гардић и Сања Зекић са ученицима 8.разреда

*Учитељи и наставници дежурају на великом одмору ,врше дезинфекцију руку ученика,проверавају да ли сва деца носе маске, држе прописано одстојање.

*Уводе ученике у школу пре првог часа

 (у школу долазе у 1325) и  уводе ученике у школу после великог одмора.

* Учитељи после другог часа, а наставници после трећег часа прате ученике на велики одмор.

( дежура се према истакнутом распореду).

*Учитељи другог,трећег и четвртог разреда дежурства мењају по индексима одељења.

*Распоред  дежурства мења се месечно.

                               Директор школе


                              Станимирка Смиљанић Раонић