РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА ЗА ДЕЦЕМБАР

ДЕЖУРСТВО УЧИТЕЉА
                  ПОНЕДЕЉАК                                              
  РУКОВОДИЛАЦ (хол школе) Босиљка Гачић
  СПРАТ Косана Јешић
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Данка Тешић
  ДВОРИШТЕ Зоран Мурић
  ИГРАЛИШТЕ Борка Миловановић
УТОРАК
  РУКОВОДИЛАЦ (хол школе) Данка Тешић
  СПРАТ Мирјана Гускић
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Душица Давидовић
  ДВОРИШТЕ Олгица Рубежановић
  ИГРАЛИШТЕ Босиљка Гачић
СРЕДА
  РУКОВОДИЛАЦ  (хол школе) Душица Давидовић
  СПРАТ Зоран Мурић
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Јелена Вуловић
  ДВОРИШТЕ Вера Вукајловић
  ИГРАЛИШТЕ Борка Миловановић
 ЧЕТВРТАК
  РУКОВОДИЛАЦ (хол школе) Олгица Рубежановић
  СПРАТ Мирјана Гускић
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Јелена Вуловић
  ДВОРИШТЕ Дикосава Аврамовић
  ИГРАЛИШТЕ Славица Радосављевић
ПЕТАК
  РУКОВОДИЛАЦ (хол школе)  Вера Вукајловић
  СПРАТ Косана Јешић
  БЛОК А  И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Зоран Мурић
  ДВОРИШТЕ Дикосава Аврамовић
  ИГРАЛИШТЕ Славица Радосављевић

 

ДЕЖУРСТВО НАСТАВНИКА 
ПОНЕДЕЉАК                         
  РУКОВОДИЛАЦ (ХОЛ) Душица Ј. Гардић
  СПРАТ Јелена Махмутовић
  БЛОК Б (кабинет за хемију и ТО) Марија Цупара
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Марина Браловић
  ДВОРИШТЕ Весна Лучић
  ИГРАЛИШТЕ Зоран Вучићевић
УТОРАК
  РУКОВОДИЛАЦ  (ХОЛ) Лидија Тодорић
  СПРАТ Јасмина Цвијовић
  БЛОК Б (кабинет за хемију и ТО) Бранка Кнежевић
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Мирјана К. Тановић
  ДВОРИШТЕ Милица Ђуричић
  ИГРАЛИШТЕ Желимир Пауновић
СРЕДА
  РУКОВОДИЛАЦ   (ХОЛ) Владимир Антић
  СПРАТ Стручни сарадник (Бранка Аџић или Јасмина Жеравчић)
  БЛОК Б (кабинет за хемију и ТО) Оливера Куљанин
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Сања Зекић
  ДВОРИШТЕ Милош Цвенчек
  ИГРАЛИШТЕ Милан Антонијевић
 

ЧЕТВРТАК

  РУКОВОДИЛАЦ (ХОЛ) Анеглина Ј. Марковић
  СПРАТ Сања Јовановић
  БЛОК Б (кабинет за хемију и ТО) Александра Куљанин
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Милош Цвенчек
  ДВОРИШТЕ Александра Т. Славујевић
  ИГРАЛИШТЕ Александра Поповић
 

ПЕТАК

  РУКОВОДИЛАЦ (ХОЛ) Зоран Божовић
  СПРАТ Славица Милић
  БЛОК Б (кабинет за хемију и ТО) Стручни сарадник (Бранка Аџић или Јасмина Жеравчић)
  БЛОК А И МАЛО ИГРАЛИШТЕ Гордана Шишић
  ДВОРИШТЕ Параскева Ваљаревић
  ИГРАЛИШТЕ Предраг Цветић

 

РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА  У  ИО  ТУРИЦА

 

ПОНЕДЕЉАК Јанковић Јована
Душица  Васић
УТОРАК Перишић  Јелена
Дрчелић  Славица
 

СРЕДА

Миросавић Слободан
Марина Јовановић
ЧЕТВРТАК Јанковић  Јована
Стојиловић Јелена
ПЕТАК Перишић  Јелена
Тешевић  Жељко

 

 

              Директор школе

                                               Станимирка Смиљанић Раонић