РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА УЧИТЕЉА И НАСТАВНИКА ЗА ЈУН

 

Понедељак

 

Сви учитељи првог разред и учитељи (2-1,3-1,4-1)

Душица Чекаревац 5. разреда

Александра Т.Славујевић са ученицима 6. разреда

Јасмина Цвијовић са ученицима 7.разреда

Гордана Шишић са ученицима 8. разреда

Уторак

 

Сви учитељи првог разред,учитељи (2-2,3-2,4-2)

Александра Поповић са ученицима 5.разреда

Параскева Ваљаревић са ученицима 6.разреда

Весна Лучић са ученицима 7. разреда

Ангелина Ј.Марковић са ученицима 8. разреда

Среда

 

Сви учитељи првог разред,учитељи (2-3,3-3,4-3)

Зоран Вучићевић са ученицима 5. разреда

Сања Зекић са ученицима 6. разреда

Владимир Антић са ученицима 7. разреда

Милица Ђуричић са ученицима 8. разреда

Четвртак

 

Сви учитељи првог разред,учитељи (2-1,3-1,4-1)

Милан Антонијевић са ученицима 5.разреда

Јасмина Ковачевић са ученицима 6.разреда

Предраг Цветић са ученицима 7.разреда

Милош Цвенчек са ученицима 8.разреда

Петак

 

Сви учитељи првог разред,учитељи (2-2,3-2,4-2)

Сања Јовановић са ученицима 5. разреда

Желимир Пауновић са ученицима 6.разреда

Зоран Божовић са ученицима 7.разреда

Душица Ј.Гардић са ученицима 8.разреда

 

*Учитељи и наставници дежурају на великом одмору, врше дезинфекцију руку ученика, проверавају да ли сва деца носе маске, држе прописано одстојање.

 

*Уводе ученике у школу пре првог часа

 (у школу долазе у 1325) и  уводе ученике у школу после великог одмора.

 

* Учитељи после другог часа, а наставници после трећег часа прате ученике на велики одмор.

( дежура се према истакнутом распореду).

 

*Учитељи другог,трећег и четвртог разреда дежурства мењају по индексима одељења.

 

*Распоред  дежурства мења се месечно.

                                                                                                                 Директор школе

                                                                                                     Станимирка Смиљанић Раонић