Дани отворених врата

 

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА

 

 

 

  • ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ СВАКЕ ПОСЛЕДЊЕ НЕДЕЉЕ У МЕСЕЦУ:

                        (РОДИТЕЉИ  МОГУ ДА ПРИСУСТВУЈУ НА ЧАСОВИМА)

 

 

 

Септембар Петак

30.9.2022.

Октобар  Понедељак

31.10.2022.

Новембар Среда

30.11.2022.

Децембар Четвртак

29.12.2022.

Јануар Понедељак

30.1.2023.

Фебруар Уторак

28.2.2023.

Март  

Четвртак

30.3.2023.

Април Петак

28.4.2023.

Мај Среда

31.5.2023.