мало о нама

РАДНО ВРЕМЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА ЈЕ ОД

7:30 ДО 15:30

И у овој школској години је у нашој школи организован рад у продуженом боравку, за ученике 1. и 2. разреда и то:

  • 2  групе у матичној школи и

  • 2  групе у ИО Турица.

То је облик непосредног васпитног рада  који се спроводи изван редовне наставе и има своје педагошке, васпитне, здравствене и социјалне вредности. Ученици имају тачно утврђен ритам активности и то под стручним руководством учитеља.  Родитељи имају могућност да за своју децу одаберу суви, а у матичној школи и топли оброк. За продужени боравак постоји посебно опремљен простор који задовољава све захтеве таквог облика рада.

ПРЕДНОСТИ:

  • Израда домаћих задатака,

  • Учење кроз игру и забаву,

  • Стварање радних навика,

  • Социјализација,

  • Развијање дружељубивости, толеранције и солидарности,

  • Рад на формирању правилног односа према материјалним, 

  • Духовним моралним и културним вредностима.