Контакт

ОСНОВНА ШКОЛА

„СТАРИ ГРАД“

Телефон/Факс:

031/552-576

osstarigradue@mts.rs


Адреса:

Градска 1

31108 Ужице

Информације од секретара школе можете добити сваким даном од 8:00 до 15:00 часова.

_____________________________________________________________________________