Контакт

ОСНОВНА ШКОЛА

„СТАРИ ГРАД“

Телефон/Факс:

031/552-576


Адреса:

Градска 1

31108 Ужице

Секретаријат школе ради сваким даном од 8-15:30 часова где можете добити благовремене информације.

_____________________________________________________________________________