Секција за програмирање


Секција за програмирање је основана са идејом да кроз креативан рад и решавање
конкретних, реалних проблема упозна ученике са могућностима које им примена и
коришћење информационих технологија пружају.

Циљ секције за програмирање је да ученици: 

  • Допуне и надограде знања из ове области
  • Креативно приступају проблему задатка и начину решавања.
  • Самостално и групно решавају проблеме и проблемске задатке.
  • Стекну осећај припадности групи, учествују у групном раду и подстичу
    исти.