Пројекат за професионалну орјентацију ученика (ГИЗ)

 

      GIZ је агенција у власништву владе Савезне Републике Немачке која пружа подршку немачкој влади у реализацији циљева у области међународне сарадње за одрживи развој. Савезно министарство за економску сарадњу и развој Савезне Републике Немачке (BMZ) је директни налогодавац/наручилац GIZ пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ у оквиру сарадње немачке и српске владе.

Политички партнер GIZ BOSS пројекта је Министарство просвете и науке Републике Србије. Још један партнер у имплементацији пројекта је и Министарство омладине и спорта, као носилац националне стратегије за каријерно вођење.

     Циљ пројекта је изградња школског и ваншколског система професионалне оријентације за младе на прелазу између основне у средњу школу, односно у свет рада и функционисање тог система на нивоу целе земље, као и оснаживање постојећих капацитета за професионалну оријентацију у школском и ваншколском сектору.

Пројекат „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ се састоји из школске и ваншколске компоненте које се међусобно допуњују код покривања циљне групе.

Школском компонентом ће бити обухваћене све основне школе на територији Србије, што значи 1260 основно школских установа. Тачније, пројекат ће се спроводити у завршним разредима основних школа, сто подразумева седми и осми разред.

Ваншколском компонентом је обухваћено свих 120 канцеларија за младе у Србији и на тај начин ће се пружити подршка оснаживању ваншколских капацитета за спровођење програма професионалне оријентације.

Циљну групу пројекта чине деца која похађају седми и осми разред основне школе, односно млади који су на прелазу из основне у средњу школу или у свет рада.

Избор будућег занимања је од великог значаја за ученике завршних разреда и стога је важно да млади добро процене сопсвена интересовања, склоности и у складу са школским постигнућима одаберу адекватну школу.

Министарство просвете и науке Републике Србије

—————————————————————————————————————————-

Пројекат за професионалну орјентацију ученика

(ГИЗ) у нашој школи 

 

        Избор будућег занимања је од великог значаја за ученике завршних разреда и стога је важно да млади добро процене сопсвена интересовања, склоности и у складу са школским постигнућима одаберу адекватну школу.

Желећи да што боље одговоримо потребама ученика, школа се пријавила за учешће у пројекту  Професионална оријентација, заједно са још 9  школа Златиборског округа.

У првој години пилотирања, пројектом ће бити обухваћена једна група од тридесетак ученика завршног разреда. Они ће кроз тридесет тематских радионица добити важне информације везане за будући професионални избор. Ученици ће бити у прилици да сагледају,  процене сопствене капацитете и кроз инструктивно вођени рад наставника, сагледаће понуду школа у нашем региону, како би целовито проценили која би школа највише одговарала њиховим интересовањима и школским постигнућима. Обавеза ове групе ученика је да информишу своје генерацијске вршњаке, а обавеза наставника је да укључе и друге колеге у процес хоризонталног учења.

——————————————————————————————————————————

 

Петофазни модел професионалне оријентације

Петофазни модел професионалне оријентације је пут од пет корака који воде ученике до избора занимања и активног планирања каријере.

У овом процесу ученик пре свега упознаје себе, своје таленте, особине, вредности и интересовања. Потом упознаје могућности околине – сазнаје каква све занимања постоје, која су занимања тражена, упоређује их са својим жељама и склоностима. Затим истражује какве су образовне могућности – школе, факултети и неформални образовни курсеви потребни да би се неко успешно бавио жељеним занимањем.

После овог процеса истраживања, упознавања себе и околине ученик је спреман да донесе одлуку о каријери и креира свој акциони план како ће одлуку спровести у дело.

Током целог овог процеса ученици сазнају да је важно самостално и информисано доносити одлуке, да је важно пажљиво планирати и дисциплиновано спроводити кораке, али и да је у реду грешити и мењати планове, као што се и сами мењамо.

Како би успешно прошли кроз све фазе модела ученицима су на располагању у нашој школи различите прилике за самостално и групно учење и истраживање – тестови, радионице, саветовање, практичне вежбе и портфолио за праћење плана каријере.

Тим за ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ

 

 

__________________________________________________________________________________________

26. АПРИЛ – ДАН ДЕВОЈЧИЦА 

Манифестацију Дан девојчица, Регионална привредна комора Ужица организовала је 26. априла у сарадњи са пројектом „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ који реализује ГИЗ, организација која спроводи програме које финансира Немачко Савезно министартво за економску сарадњу и развој, Министарство просвете и науке Републике Србије и Удружење пословних жена Србије, Београд.

Предузеће „Блу Моон“ и Г-ђа Слађана Шуманац угостила је ученице наше школе Aницу Тешић , Душицу Јараковић и наставницу Aну Гудурић. Aница Тешић је имала прилику да на лицу места добије практично искуство из подручја менаџерства а Душица Јараковић из подручја пекарства

Циљ акције је да манифестација Дан девојчица постане националног карактера у сарадњи са великим бројем партнера из привреде, предузећима, универзитетима, научним институтима, пословним женама, ресорним министарствима – Министарство просвете и науке, Министарство културе, информисања и информационог друштва, школама – ученице 7. и 8. разреда, представницима локалне управе и медијима, као и да се јавност, родитељи и ближе окружење упозна са повећаним интересовањем девојчица за традиционално мушка занимањима.

У Дану девојчица учествују основне школе које спроводе програм Професионалне оријентације и које су оспособљене да пружају подршку младима у избору занимања.Програм професионалне оријентације у овом тренутку спроводи 240 основних школа и 25 Канцеларија за младе, а до краја 2013. програм ће ући у све школе и канцеларије за младе.

Међународни Дан Девојчица је установљен на нивоу Уједнињених нација. Од априла 2001. године, када је у Немачкој први пут обележен Дан девојчица, у овој манифестацији је учествовало више од милион девојчица!

Тим за професионалну оријентацију