Распоред рада продуженог боравка

У матичној школи

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

САТНИЦА

АКТИВНОСТИ

07:30 – 08:30 Пријем ученика у продужени боравак, слободно време
08:30 – 09:00 Доручак
09:00 – 10:30 Израда домаћих задатака, самосталан рад, учење, вежбање
10:30 – 12:30 Слободне активности
12:30 – 13:00 Ручак
13:00 – 13: 40 Припрема ученика за одлазак на часове, слободно време

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

САТНИЦА

АКТИВНОСТИ

11:00 – 12:30 Слободне активности
12:30 – 13:00 Ручак
13:00 – 13: 30 Слободно време
13:30 – 15:00 Израда домаћих задатака, самосталан рад, учење, вежбање
15:00 – 15:30 Ужина
15:30 – 16:30 Сређивање радног простора и одлазак кући

 

У ИО Турица

прва смена              7:30 до 13:50

друга смена            10:20 до 16:00 

        

                                    Директор школе 

Станимирка Смиљанић Раонић