Јавне набавке велике вредности

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ


 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ


28.10.2019.

 

Измењена је конкурсна документација за набавку једнодневног излета, наставе у природи и екскурзије, па је самим тим померен рок за достављање понуда и то до 04.11.2019. године до 12 сати, отварање понуда је истог дана у 12,30 сати.

 

 

 


16.10.2019.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)

Рок за подношење понуда је 29.10.2019. године до 12 сати, отварање понуда је истог дана  у просторијама школе у 12:30 сати.

 


 30.10.2018. године

Пoнoвљeн je oглaс зa нaбaвку нaстaвe у прирoди зa учeникe 4.рaзрeдa.

Рoк зa дoстaвљaњe пoнудa je 07.11.2018. дo 12 сaти,  a oтвaрaњe пoнудa je истoг дaнa у 12:30 сaти.


 

15.10.2018.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)


24.10.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

_________________________________________________________________________

 

28.9.2017.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)

____________________________________________________________________________________

25.11.2016. године

Понавља се набавка – извођење наставе у природи ученика 4. разреда Основне сколе „Стари град“ Ужице.

Понуде достављати до 05.12.2016.године до 12 сати, отварање понуда истог дана у 12,30 сати у просторијама школе.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

____________________________________________________________________________________

15.11.2016. године

Јавна набавка у отвореном поступку ( екскурзије, излети и настава у природи) – измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда на 22.11.2016. до 12h  код секретара школе

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -15.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-15.11.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

_______________________________________________________________________________________________

8.11.2016. године

Позив за подношење понуда – јавне набавке у отвореном поступку

(екскурзије, излети, настава у природи)

 

______________________________________________________________________________________________

 

Поштовани,

због измене конкурсне документације променили смо рок за достављање и отварање понуда тако да је сада нови рок 12.11.2015. до 12,00 сати за достављање понуда, а отварање истих је у 12,30.

Велико хвала и срдачан поздрав.

Јадранка Станић, секретар школе
031/552 576

29.10.2015.године

Позив за подношење понуда (екскурзије, излети, настава у природи)

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија
  2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ