Радна биографија

 

 

Станимирка Смиљанић-Раонић, рођена је у Јасенову 4. марта 1963. године. ДИРЕКТОРКА ШКОЛЕ СТАНИМИРКА СМИЉАНИЋ РАОНИЋОсновну школу завршила је у Јасенову, а средњу, за профил машинског техничара, завршила је у Ужицу. На техничком факултету у Чачку дипломирала је 1987. године и стекла звање машинског инжењера.

На педагошко – техничком факултету   у Чачку 1991.године дипломирала је и стекла звање професора техничког образовања.

Због потребе сталног усавршавања и праћења достигнућа у области технике 1997. године уписала се на информатички смер истог факултета где је дипломирала и стекла звање професора технике и информатике.

 

Радни однос је засновала 1989.године у „ Првом партизану“ у Ужицу, где је радила годину дана.

 • Од 1990.године заснива радни однос у школству, радећи у основним школама у Крагујевцу и Ужицу и то :
 • Од 1990 – 1993.године у ОШ “ Мирко Јовановић“ и ОШ „Свети Сава“ у Крагујевцу.
 • Од 1993 – 1994.године  у ОШ „ Душан Јерковић “ у Ужицу и ОШ „ Алекса Дејовић“ у Севојну.
 • Од 1994 – 2002.године  у ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу.

 

Током рада са ученицима постигла је запажене резултате  на такмичењима од школског до републичког нивоа из области: информатичке технологије, машинства, електротехнике, енергетике, архитектуре и урбанизма. Од посебног значаја издвајају се прва места на републичком такмичењу.

На пољу професионалног развоја издвајају се следећа учешћа:

 •  На бројним семинарима из области техничког и информатичког образовања, али и на семинарима везаним за осавремењавање образовно – васпитног рада, руковођења и управљања, децентрализације и слично и на тај начин стекла компетенције директора – менаџера ;
 • У дугогодишњем руковођењу као председник Окружног актива наставника техничког образовања и активно учешће  у раду  Републичког актива.
 • На рецензији Радних листова за седми разред основне школе из техничког образовања, које је одобрило Министарство просвете;
 • У спровођењу квалификационог испита, као сарадник школске управе у Ужицу, у периоду од 1997 – 2001. године, у Пријепољу, Прибоју, Ужицу и Бајиној Башти.
 • У раду управних органа у ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу из реда запослених у школи
 • У новембру 2020. године стекла лиценцу за директора установе образовања и васпитања

 

 

 

РАД У НАШОЈ ШКОЛИ

 

У ОШ ,,Стари град“ на месту в.д. директора школе је од 8.октобра 2002.године. Априла месеца 2003.године конкурисала је за место директора исте школе, где је била једногласно подржана од стране Наставничког већа и једногласно изабрана од стране Школског одбора.

За време мандата, поред надлежности и одговорности директора школе који су прописани Законом о основама система образовања и васпитања, свесрдно се бавила и низом других активности везаних за унапређење васпитно-образовног рада како на едукативном нивоу, тако и на нивоу побољшања услова рада.

Директор се у оквиру свог делокруга рада, поред активности непосредно везаних за реализацију Програма рада директора и Годишњег плана рада школе, ангажовао и на многобројним активностима ради стварања услова за рад школе.

Посебно издвајамо следеће активности :

 

ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА

 

Важан услов за побољшање и остваривање свих циљева и задатака образовања и васпитања су добри материјално-технички услови. У складу са тим могу се издвојити најзначајнији пројекти које је директор школе реализовао у протеклом периоду:

Препокривање школе;

Потпуна реконструкција грејне мреже;

Постављање видео надзора у ИО Турица, односно видео надзора и расвете у матичној школи;

Ограђивање дворишта;

Реконструкција мокрих чворова у матичној школи и изградња новог у ИО Волујац, као и замена подова у неким учионицама матичне школе;

Комплетна замена столарије у школи у вредности од 250 000 евра(по избору Агенције за енергетску ефикасност и Министарства просвете, а инвеститор је Светска банка);

Потпуна реконструкција електричних инсталација,осветљење и кречење свих просторија у матичној школи. Вредност ове инвестиције је 100 000 евра (по избору Агенције за енергетску ефикасност и Министарства просвете).

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

       Да би се унапредиле области наставе и учења знатно су побољшани и модернизовани услови рада у школи. На иницијативу и залагање директора школе реализоване су многе активности:

 • Опремање дигиталне учионице и набавка нових рачунара у матичној школи и ИО Турица(инвестиција од стране Телекома Србије);
 • Опремање специјализоване мултимедијалне учионице као и опремање кабинета за изборни предмет ,,Рука у тесту“;
 • Обука наставника за рад уз помоћ нове технологије у мултимедијалној учионици;
 • Израда потпуне техничке документације за изградњу мултифункционалне сале за потребе свих ученика школе.

 

ЕДУКАЦИЈА

 

Поред многобројних пројеката у којима је школа узела учешће, уз највећу одговорност и руководство директора, перманентно се ради на едукативном усавршавању ученика и наставника.

Свакодневно се спроводе активности и рад са децом кроз различите радионице, програме у којима се пропагира примена хуманих вредности. У школи се примењује Посебан протокол о заштити деце од насиља, злостављања, занемаривања.

Присутна је и стална сарадња са Здравственим центром и одржана су многа предавања која се тичу здравог живота и исхране. Директор школе свакодневно комуницира са инспекцијским службама ради побољшања безбедности ученика, а на овој области ће се у будућности још више радити.

Сарадња са Црвеним крстом реализује се кроз различите акције и такмичења. Спроведена је акција прикупљања школског прибора за сиромашну децу, као и организација бесплатног оброка у ђачкој кухињи за ученике скромног материјалног стања. Сакупљана је стара хартија како би се развијала еколошка свест ученика о заштити животне средине.

 

САРАДЊА ШКОЛЕ И ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

Кроз разноврсне контакте и активности директор свакодневно остварује сарадњу са институцијама града.  Школа редовно учествује у јавним наступима као што су обележавање Дана града и редовно учешће у Трци за срећније детињство и кросу РТС-а.        Организована је и реализована изложба радова наших ученика у Јокановића кући, а ту су и устаљене Књижевне вечери, промоције ученичких књига у школи. Треба посебно истаћи редован васпитно-образовни програм који подразумева прослава Дана школе, обележавање Светог Саве, Нове године, Ускрса.

Пројекти који се тренутно реализују су: ,,Фибоначи“ који подразумева ,,Зелени талас“ и ,,Рука у тесту“(ученици уз помоћ овог програма решавајући проблеме долазе до основних знања и законитости природних наука);

Школа је укључена у пројекат ДИЛС (пружање унапређених услуга на локалном нивоу) који подразумева и оснаживање школе за инклузивно образовање;

ГИЗ-Пројекат професионалне оријентације(подразумева припремање ученика кроз различите радионице да изаберу жељену школу/самоспознаја).

         

УНУТРАШЊА ЕВАЛУАЦИЈА

 

Већ неколико година школа је у пројету Самовредновања. У циљу што бољих резултата директор обавља педагошко-инструктивни рад са запосленима:  посета наставницима на часове, праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада и пружање помоћи и давање сугестија наставницима и приправницима.

Школа прати све законске промене и прилагођава се изради различитих законских аката и примени истих. Директор благовремено обавештава све запослене о законским изменама и начину примене закона.