Радна биографија

Станимирка  Смиљанић Раонић рођена је у Јасенову 4. марта 1963. Основну школу завршила је у Јасенову, а средњу, за профил машинског техничара, завршила је у Ужицу. На техничком факултету у Чачку дипломирала је 1987. године и стекла звање машинског инжењера.
На педагошко – техничком факултету   у Чачку 1991.године дипломирала је и стекла звање професора техничког образовања.
Због потребе сталног усавршавања и праћења достигнућа у области технике 1997. године уписала се на информатички смер истог факултета где је дипломирала и стекла звање професора технике и информатике.
Радни однос је засновала 1989.године у „ Првом партизану“ у Ужицу, где је радила годину дана.
Од 1990.године заснива радни однос у школству, радећи у основним школама у Крагујевцу и Ужицу и то :
 • Од 1990 – 1993.године у ОШ “ Мирко Јовановић“ и ОШ „Свети Сава“ у Крагујевцу.
 • Од 1993 – 1994.године  у ОШ „ Душан Јерковић “ у Ужицу и ОШ „ Алекса Дејовић“ у Севојну.
 • Од 1994 – 2002. године  у ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу.
 • Од 2002. године директор ОШ  „Стари град“ у Ужицу.
Рад на квалитетном унапређивању струке и обезбеђивањем  оптималних услова за рад са ученицима и запосленима довели су до бројних признања:
 1. Носилац  је плакете за изузетан допринос и залагање у очувању традиције и јачању међуљудских односа, Свебор клуба „Свети ратник“ Београд
 2. Школе је носилац  Плакете града Ужица 2015. године
 3. Школе је носилац  плакете за прекограничну сарадњу и увођење примарне селекције отпада, промовисању равноправности, за развој научног и васпитног рада на Учитељском факултету и многих
 4. Школа је оцењена високом оценом на два спољашња вредновања од стране спољних евалуатора у оба циклуса процене
 5. Руководилац  у више наврата Актива директора града Ужица и окружног Актива директора, и дугогодишње  председник Окружног актива наставника техничког образовања
 6. Сарадник школске управе на у спровођењу квалификационог испита, од 1997 – 2001. године,
 7. Чланица радне подгрупе Министарства просвете и члан Комисије за стипендирање талентованих ученика и студената града Ужица
 8. Рецезент Радних листова за седми разред основне школе из техничког образовања
 9. Члан управних органа у ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу из реда запослених у школи
 10. Лиценцирани директор установе образовања и васпитања
Знања стечена образовањем за машинског инжењера, професора техничког образовања и професора технике и информатике  користила је у у складу са свим законом предвиђеним захтевима и својим личним професионалним капацитетима,  ради остваривања најбољег интереса сваког ученика.
У циљу побољшања материјално техничких  услова за рад ученика у ОШ „Стари град“ успела је да реализује низ капиталних инвестиција:
 1. Реконструкција школског објекта издвојеног одељења Турица у вредности од 64 милиона динара;
 2. Потпуна реконструкција грејне мреже у матичној школи ;
 3. Постављање видео надзора у ИО Турица, односно видео надзора и расвете у матичној школи;
 4. Комплетна замена столарије у школи у вредности од 250 000 евра;
 5. Потпуна реконструкција електричних инсталација, осветљење и кречење свих просторија у матичној школи. Вредност ове инвестиције је 100 000 евра.
Побољшани су и модернизовани услови рада у школи реализацијом низа инвестиција:
 1. Опремање дигиталне учионице и специјализоване мултимедијалне учионице и набавка преко 400 рачунара;
 2. Увођење брзог интернета у целој школи;
 3. Нова опрема у кабинету за технику и технологију;
 4. Реализација предмета Дигитални свет на новој опреми;
 5. Обезбеђивањем и одржавањем безбедносних услова за рад у школи: препокривање школе, реконструкције степеништа, ограде, видео надзора ….
 6. Реализација пројекта стоматолошка столица.
Пројекти који су реализовани у циљу унапређења реализације свих видова наставе и васпитног рада:
 1. Реализација Обогаћеног једносменског рада
 2. ГИЗ-Пројекат професионалне оријентације
 3. Пројекат ,,Фибоначи“, ,,Зелени талас“ и ,,Рука у тесту
 4. Пројекат ДИЛС
 5. Пројекат „Школа без насиља“
 6. Пројекат „Оснаживање Савета родитеља“
 7. 4 међународна пројекта ТИМС и ПИРЛС
 8. Пројекат промоције културне баштине града Ужица
 9. Подршка реализацији пројеката удружења и друштава
 10. Пројекти сарадње са низом установа из локалне заједнице…
Рад на подстицању сарадње и размене искустава и мотивисање запослених за критичко преиспитивање сопствене праксе и прихватању нових идеја реализовала је остваривањем сарадње са партнерским школама:
 1. Сарадња са партнерским школама у Русији студијским путовањем ученика више Ужичких школа, запослених, разменом знања, искустава и унапређивањем вештина;
 2. Сарадња са партнерским школама у Литванији и Словенији реализацијом Еразмус пројекта „Промовисање развоја, личног знања и креирање одрживог животног стила“које је укључивало мултикултуралну размену, студијска путовања у обе земље и рад на новим пројектима;
 3. Сарадња са Руским центром за науку и културу „Руски дом“;
 4. Школе је чланица Унескове мреже школа;
 5. Уз помоћ локалне самоуправе реализован је низ пројеката сарадње са удружењима, фондовима, клубовима попут Ротари клуба и Дивац, Ђоковић фондација и многи други.