Календар образовно васпитног рада и календар такмичења и смотри за школску 2023/2024. годину

TAБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ