Календар образовно васпитног рада и календар такмичења и смотри а школску 2022/2023. годину

TAБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ


КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА ЛИНКУ ИСПОД:

ЛИНК