Ритам рада школе (распоред часова, звоњења, учионица, распоред допунске, додатне наставе, секција и часова одељењског стрешинства)

САТНИЦА  ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ 

 

У матичној школи и  издвојеном одељењу Турица:

ЧАСОВИ Пре подне После подне
ПРВИ ЧАС 7:30-8:15 14:00-14:45
ДРУГИ ЧАС 8:20-9:05 14:50-15:35
ВЕЛИКИ ОДМОР 30 минута 30 минута
ТРЕЋИ ЧАС 9:35-10:20 16:05-16:50
ЧЕТВРТИ ЧАС 10:25-11:10 16:55-17:40
ПЕТИ ЧАС 11:15-12:00 17:45-18:30
ШЕСТИ ЧАС 12:05-12:50 18:35-19:20
СЕДМИ ЧАС 12:55-13:40 19:25-20:10

 

У издвојеном одељењу Волујцу:

ЧАСОВИ Пре подне
ПРВИ ЧАС 8:00-8:45
ДРУГИ ЧАС 8:50-9:35
ВЕЛИКИ ОДМОР 30 минута
ТРЕЋИ ЧАС 10:05-10:50
ЧЕТВРТИ ЧАС 10:55-11:40
ПЕТИ ЧАС 11:45-12:30
ШЕСТИ ЧАС 12:35-13:20

 

МАТИЧНА ШКОЛА

Ученици су распоређени да похаћају наставу у парној и непарној смени.  Смене се седмично смењују.

 

ПАРНА СМЕНА НЕПАРНА СМЕНА
1-1, 1-2, 1-3, 1-4 2-1, 2-2, 2-3
3-1, 3-2, 3-3 4-1, 4-2, 4-3
5-2, 5-4 5-1, 5-3
6-2, 6-4 6-1, 6-3
7-2, 7-4 7-1, 7-3
8-2, 8-4 8-1, 8-3

 

ИО ТУРИЦА

Полазници једне Припремнo предшколске групе и ученици 1. и 2. разреда иду у једну смену, док полазници друге Предшколске групе и ученици 3. и 4. разреда иду у супротну смену у ИО Турица. Смене се седмично смењују.

ИО ВОЛУЈАЦ

Ученици ИО Волујца похађају увек преподневну смену.


 РАСПОРЕД ЧАСОВА  СТАРИЈИ РАЗРЕДИ НЕПАРНА СМЕНА

РАСПОРЕД ЧАСОВА  СТАРИЈИ РАЗРЕДИ ПАРНА СМЕНА

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ , ДОДАТНЕ НАСТАВЕ, СЕКЦИЈЕ И ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

Распоред одржавања припремне наставе за ученике осмог разреда

РАСПОРЕД  РАЗРЕДА ПО  УЧИОНИЦАМА  У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ

ЗА ШКОЛСКУ  2023/2024. ГОДИНУ

 За ученике другог циклуса образовања, од петог до осмог разреда, настава се организује у кабинетима по предметима.

 

МЛАЂИ  РАЗРЕДИ БРОЈ  УЧИОНИЦЕ
3/1

4/3

1
3/2

4/2

2
3/3

4/1

3
1/2

2/2

4
1/1

2/1

5
1/3

2/3

6
1/4 7

 

РАСПОРЕД  РАЗРЕДА ПО  УЧИОНИЦАМА  У ИО ТУРИЦА

ЗА ШКОЛСКУ  2023/2024. ГОДИНУ

МЛАЂИ  РАЗРЕДИ
РАЗРЕД БРОЈ/НАЗИВ УЧИОНИЦЕ

3/4

1/6

1

1/5

2
2/4

4/4

3

 


РАДНО  ВРЕМЕ  ПРИПРЕМНИХ  ПРЕДШКОЛСКИХ  ГРУПА

 ЗА ШКОЛСКУ  2023/2024.год.

 

 

                        МАТИЧНА ШКОЛА

    ВАСПИТАЧИЦЕ:

ЕМИЛИЈА ВАСОВИЋ   И   АНГЕЛИНА НОВАКОВИЋ

 

ПРЕ ПОДНЕ:                     ОД 7,30   ДО 11,30

 ПОСЛЕ ПОДНЕ:            ОД 14,00   ДО 18,00

 

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ – ТУРИЦА

ВАСПИТАЧИЦA:  ЈЕЛЕНА ПЕРИШИЋ 

 

 

ПРЕ ПОДНЕ:                     ОД 7,30   ДО 11,30

 ПОСЛЕ ПОДНЕ:            ОД 14,00   ДО 18,00