Mисија и визија школе

Ми смо безбедна школа која развија критичко мишљење и пружа квалитетно образовање и васпитање кроз јачање веза ученик-родитељ-наставник. Стварамо одговорног грађанина кроз једнако образовање за све уз солидарност, прихватање свих и давање шанси другима.

 

  • Станимирка Смиљанић Раонић

    Мисија наше школе је у развијању свестране личности, културне и одговорне, спремне за све изазове у 21. веку, спремне да одговори на све задатке савременог живота.

 

  • Градимо слику школе која је спремна на квалитативне промене ради што бољих образовних ефеката, а то су : употребљива, функционална знања, вештине и умења наших ученика.

 

  • Мисија ОШ „Стари град“ у Ужицу је да се омогући деци неометан психофизички развој, задовољење потребе за игром и стицање знања, уз поштовање принципа толеранције, разумевања и ненасилне комуникације.

 

  • Мисија наше школе је да подстиче развој мишљења, интересовања, подиже ниво културе и васпитања, уважава толеранцију, служи комплетном развоју личности.

 

  • Континуираним радом стићи до нових знања, подстичући различитости,  стићи заједничким радом наставника и ученика до употребљивих знања.

 

ВИЗИЈА ДАЉЕГ РАЗВОЈА ШКОЛЕ

Какву школу желимо да имамо ? Где желимо да стигнемо ?

 

  • Тежимо да створимо модерну и безбедну средину за све, квалитетном сарадњом свих чинилаца школског живота, развијањем вештина критичког мишљења  наших ученика као  будућих активних и одговорних грађана друштва спремних да помогну свима, увек и свуда.

 

  • Стварамо место где ће се рађати нове идеје, неговати таленти и унапређивати  знање.  

 

  • Градимо модерну школу применом савремених технологија, која негује тимски рад, подстицајну  атмосферу и добре међуљудске односе.

                                                                                                               Д и р е к т о р

                                                                                   Станимирка Смиљанић Раонић