Пројекат „Успостављање система примарне селекције отпада у школи“

ОШ „Стари град“ , је узела је учешће упројекту „Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли“, који се реализује у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина, финансираном од стране Европске уније.