ФИБОНАЧИ -Рука у тесту – Откривање света

У нашој школи је 29. маја 2010. године од 9–17 часова одржан семинар за васпитаче, учитеље и наставнике о истраживачком методу у предавању наука у школама са темом: Основни принципи пројекта „Рука у тесту“.

Реализатори семинара били су Стеван Јокић, доктор нуклеарне физике у ИНН Винча и руководилац пројекта „Рука у тесту“, као и Љиљана Јокић. А. К. М. Едукација, Београд.

Семинару је присуствовало 94 учесника из свих градских и неколико приградских школа, као и васпитачице из Вртића „Зека“. Из наше школе били су присутни сви васпитачи и учитељи, педагог и директор школе, као и наставници биологије, хемије, географије и техничког образовања.

Рад се одвијао кроз истраживачке радионице у групама од по 5 учесника. Извођени су експерименти са разним материјалима, водом, ваздухом као и они везани за електричну проводљивост.

Опредељење наше школе је да се истраживачки метод (који промовише овај семинар) што више користи у реализацији садржаја природних наука (где год је то оправдано).

Поред тога, договорили смо се да промовишемо изборни предмет „Рука у тесту-откривање света“ међу ученицима млађих разреда и њиховим родитељима како би се што више деце определило за овај предмет.

Општа оцена учесника јесте да је семинар веома успешан и користан, а садржај семинара и знања којима су учесници семинара овладали и те како применљиви у пракси.

У циљу што успешније имплементације истраживачког метода у нашој школи одређени су следећи координатори:

– За координатора за изборни предмет „Рука у тесту – откривање света“ – Глигоријевић Светомир, учитељ.

– За координаторе пројекта Фибоначи – „Зелени талас – пролеће у Србији“ – Поповић Александра, професор биологије и Глигоријевић Светомир, учитељ.

Како би изборни предмет „Рука у тесту – откривање света“ као и истраживачки метод IBSME били што заступљенији у основним школама Златиборског округа – за координатора ових активности др. Стеван Јокић је одредио Љубинка Златића, педагога наше школе.

 

 ’’’FIBONACCI’’    У  НАШОЈ ШКОЛИ

 Фибоначи је пројекат Европске уније чији је циљ промовисање и ширење истраживачког (иквајери­) метода у реализацији наука  у школама. Реализује се у 23 земље Европске уније као и у нашој Србији.

Код нас се овај пројекат  реализује преко Института за нуклеарне науке Винча (Др Стеван Јокић је координатор ЕU пројекта FIBONACCI за Србију), а веома активно га подржава Српска Академија наука и уметности и Универзитет у Београду. Изузетан допринос реализацији пројекта дају  академик Никола Хајдин, председник САНУ и Проф. Др Бранко Ковачевић, ректор Универзитета у Београду.

У Златиборском округу једино је наша школа у овом пројекту, ми смо и регионални  центар за  његову популаризацију  и практичну примену. Координатор  пројекта  је наш педагог Златић Љубинко.

У оквиру поменутог пројекта ученици  и наставници наше школе учествују у реализацији два пројекта : “Рука у тесту –откривање света “ и “Зелени талас“.

 

 

“РУКА У ТЕСТУ – ОТКРИВАЊЕ СВЕТА“. Његов аутор Жорж Шарпак,  француски нобеловац  за физику је истицао да је неопходно  научно описменити свако дете . Било му јасно да се науке не могу предавати “ех катедра“.

Кроз овај изборни предмет (за који се ученици млађих разреда и њихови родитељи добровољно опедељују, односно добровољно га бирају) до основних сазнања о природи  и њеним законитостима  се долази кроз истраживачки рад  и кроз експерименте које ученици остварују. Знања која смо сами открили, до којих смо сами  дошли, сопственим мисаоним активностима су најтрајнија знања. Оно што смо сами открили то се дуго памти, скоро, и не заборавља. Кроз овај рад се примењује експериментални приступ науци којим се развија мишљење ученика. На часовима РУКА У ТЕСТУ ученици пролазе кроз следећих пет корака/активности:

  1.  Постављање (задавање) проблема : Учитељ ученицима ( било да раде у групама или у пару) задаје проблем односно задатак који треба да реше. При томе им подели потребан материјал за решавање тог проблема, тј. за реализацију експеримента. Ученици тај проблем/задатак записују у своје експерименталне свеске.
  2. Формулисање хипотезе: У овој фази ученици размишљају о могућим решењима проблема, излиставају различите идеје како да  реше задати проблем. Договарају се, анализирају, процењују затим одабирају једно најбоље решење тог проблема. То је њихова хипотеза коју ће практично проверавати у следећој (трећој) фази рада.
  3. Реализација експеримента: Сада се то одабрано решење/хипотеза практично реализује тј. врши се практична провера хипотезе(на материјалу који су добили). Такође се договоре и изаберу свог представника који ће приказати њихове резултате тј. који ће цело одељење/групу обавестити о њиховим резултатима.
  4. Резултати експеримената: Свака група (односно њен представник) пред целим одељењем износи своја решења без обзира да ли су она успешна или неуспешна. Учитељ (кроз дијалог са ученицима) води анализу сваког решења и одабира оно/она која су најуспешнија.
  5. Извођење закључака: Најуспешније  решење сви ученици записују (или цртају) у експерименталне свеске, а потом се изводе закључци. Учитељ, кроз дијалог са ученицима помаже да то новооткривено  знање (закључак, законитост, правило…) они сами структуирају, уклопе у сазнајну мапу, у свој систем знања. Учитељ ту има улогу грађевинске скеле која помаже ученицима да сами изграде своју грађевину знања.

Ученици су итекако мотивисани и заинтересовани да учествују у оваквим истраживачким активноистима, да експериментишу, да решавају проблеме. Током школске 2010/2011.године  у РУКА У ТЕСТУ је учествовало 7 одељења млађих  разреда  матичне школе тј. 191ученик. Учитељи који су реализовали  ове активности  су :  Стана Петровић и Зоран Мурић у првом разреду ; Дикосава Аврамовић други разред; Светлана Милутиновић Милка Митровић и Светомир Глигоријевић  трећи разред и Љиљана Ђокић – четврти разред.  Школски координатор ових активности је учитељ Светомир Глигоријевић.

 

Ово је пета година како се у нашој школи реализује пројекат „Рука у Тесту“ .

 

 

 

Захваљујући подршци директорке , у школи смо опремили кабинет за овај предмет, тако да су услови за рад изванредни .

 

 ЗЕЛЕНИ ТАЛАС (GREENWAVE)    је пројекат чији је циљ популаризација науке, а бави се вишегодишњим праћењем појаве биљака и животиња  весника пролећа, као и мерењем основних климатских параметара одређеног подручја :висине темпаратуре, брзине ветра и количине падавина).

У њему учествују ученици из 21 земље Европе,  а од школске 2010/2011.  године и основци из Србије. Ученици наше школе су сваког дана током фебруара, марта, априла и маја, мерили висину температуре, брзину ветра и количину падавина и те податке смо он-лајн слали у Даблин. Били смо у ситуацији да наше податке о килматским параметрима поредимо са просечним подацима у Србији и да из тога изводимо одређене закључке. Тако смо напр. закључили да је брзина ветра у нашем граду током пролећа ове године била знатно испод просека наше земље.  Разлози се вероватно могу наћи у географском положају нашег града, јер је Ужице у котлини, окружено брдима, као и да је кањон којим протиче река Ђетиња и којим улази и излази из нашег града, изузетно кривудав, тако да се брзина ветра који дува кањоном, знатно смањује ударајући и одбијајући се о камене литице. Неопходно је, свакако, пропратити брзину ветра и наредних година.

Тиме што су пратили основне климатске параметре и слали их научницима у Даблин, наши ученици су били у улози младих истраживача, који су помагали да би се боље сагледале и схватиле  глобалне климатске промене. На овај начин ученици су развијали вештину посматрања, оспособљавали су се да анализирају и изводе/доносе закључке, били су у могућности да из прве руке сазнају и разумеју шта се догађа са природом и да   развијају одговорнији однос према животној средини .

Ученици су пратили и појаву весника пролећа. Ове године су праћена четири весника пролећа : појава јаја жабе, појава ласти, појава пупољака дивљег кестена, појава пупољака јасена.

Поменуте веснике пролећа су учесници снимали дигиталним фотоапаратом или мобилним телефоном и те фотографије са подацима о датуму и месту појаве весника пролећа, смо такође слали у Даблин. Код њих су се подаци обједињавали и стављали на сајт GREENWAVE , тако да смо на карти Европе могли видети како се пролеће појављује и шири   по земљи, да ли се помера серзонска граница у појављивању пролећа, да ли су се одређене врсте појавиле сувише рано, или касније од уобичајеног…

У пројекту „ Зелени талас“ био је укључен 31 ученик. То су били чланови еколошке и биолошке  секције, а тим радом су руководиле наставнице биологије Александра Поповић и Радмила Селаковић.  телевизија и снимљене прилоге о нашем раду на пројекту „FIBONACCI “ емитовали су на ТВ-5 и ТВ- ЛАВ.

ЂАЧКИ ТВ-ДНЕВНИК (видео)

 

У емисији Радио Београда “ Корак ка  науци“  19. јануара 2012. године, ученица наше школе Митровић Нина, говорила је о нашем раду на реализацији пројекта “ Зелени талас“.

И ове 2012. године настављамо рад на реализацији  “ Зеленог  таласа  „, а можемо се похвалити да смо у рад укључили и основне школе “ Миливоје Боровић“ из Мачката и „Ђура Јакшић“  из Равни.

Наша школа ја регионални центар овог пројекта за Златиборски округ.

 

 

Златић Љубинко , педагог школе