Наставни кадар

 

КОЛЕКТИВ ШКОКЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ


ВАСПИТАЧИ :

Ангелина Новаковић

АНГЕЛИНА НОВАКОВИЋ -васпитачица

Јелена Перишић

ЈЕЛЕНА ПЕРИШИЋ васпитачица

Емилија Васовић

ЕМИЛИЈА ВАСОВИЋ  – васпитачица


ЗАПОСЛЕНИ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ:

Павле Мијовић

Павле Мијовић – учитељ

Ирена Радојичић

 


УЧИТЕЉИ:

 Зоран Мурић

ЗОРАН МУРИЋ – Учитељ

Косана Јешић

КОСАНА ЈЕШИЋ – учитељица

Јелена Стојиловић

ЈЕЛЕНА СТОЈИЛОВИЋ -учитељица

Данка Тешић

ДАНКА ТЕШИЋ – учитељица

Жељко Тешeвић

ЖЕЉКО ТЕШЕВИЋ – учитељ

Слободан Миросавић

СЛОБОДАН МИРОСАВИЋ -учитељ

 

Славица Радосављевић

СЛАВИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ – Учитељица

Борка Миловановић

БОРКА МИЛОВАНОВИЋ – учитељица

 

Босиљка Гачић

БОСИЉКА ГАЧИЋ – учитељица

 

Дикосава Аврамовић

ДИКОСАВА АВРАМОВИЋ – учитељица

 

Мирjана Гускић

МИРЈАНА ГУСКИЋ – учитељица

Марина Јовановић

МАРИНА ЈОВАНОВИЋ  – учитељица

Јована Јанковић

ЈОВАНА ЈАНКОВИЋ – учитељица

Бојана Вујадиновић

БОЈАНА ВУЈАДИНОВИЋ – учитељица

Душица Васић

ДУШИЦА ВАСИЋ – учитељица

Верица Милићевић

ВЕРИЦА МИЛИЋЕВИЋ – учитељица

Славица Дрчелић

 

Славица Дрчелић – учитељица

Вера Вукајловић

Вера Вукајловић – учитељица

Јелена Вуловић

Јелена Вуловић – учитељица


Наставници по предметима:

НАСТАВНИЦИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА:

Јасмина Цвијовић

ЈАСМИНА ЦВИЈОВИЋ – српски језик

Милица Ђуричић

МИЛИЦА ЂУРИЧИЋ – српски језик

Ана Гудурић

АНА ГУДУРИЋ  – српски језик

Наташа Трнавац Ћалдовић

НАТАША ТРНАВАЦ ЋАЛДОВИЋ – српски језик

Јасмина Ковачевић

ЈАСМИНА КОВАЧЕВИЋ – српски језик

 

Марина Браловић

 


НАСТАВНИЦИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА:

Душица Јеремић-Гардић

ДУШИЦА ЈЕРЕМИЋ ГАРДИЋ – енглески језик

Маријана Каргановић

Маријана Каргановић

МАРИЈАНА КАРГАНОВИЋ  – енглески језик

Зорица Јевтић

ЗОРИЦА ЈЕВТИЋ – енглески језик

 

Лидија Тодорић

ЛИДИЈА ТОДОРИЋ – енглески језик


НАСТАВНИЦИ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА:

 Винка Милић

ВИНКА МИЛИЋ- италијански језик

Мирјана Костић Тановић

МИРЈАНА КОСТИЋ ТАНОВИЋ – италијански језик


НАСТАВНИЦИ РУСКОГ  ЈЕЗИКА:

Душко Мијаиловић

ДУШКО МИЈАИЛОВИЋ – руски језик

 

 


НАСТАВНИЦИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ :

Владимир Антић

ВЛАДИМИР АНТИЋ – ликовно

Милан Антонијевић

МИЛАН АНТОНИЈЕВИЋ  – ликовно


НАСТАВНИК  МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ :

Александра Тијанић Славујевић

АЛЕКСАНДРА Т. СЛАВУЈЕВИЋ – Музичка култура


НАСТАВНИЦИ ИСТОРИЈЕ  :

Весна Лучић

ВЕСНА ЛУЧИЋ – историја

Александра Куљанин

АЛЕКСАНДРА КУЉАНИН – историја


НАСТАВНИЦИ ГЕОГРАФИЈЕ:

Сања Јовановић

САЊА ЈОВАНОВИЋ – географија

 Гордана Шишић

Гордана Шишић – географија


НАСТАВНИЦИ ФИЗИКЕ :

Ангелина Јеротијевић-Марковић

АНГЕЛИНА ЈЕРОТИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ –


НАСТАВНИЦИ МАТЕМАТИКЕ :

 

Милош Цвенчек

МИЛОШ ЦВЕНЧЕК – математика

Јелена Махмутовић

 

ЈЕЛЕНА МАХМУТОВИЋ  – математика (породиљско боловање)

Сања Зекић

САЊА ЗЕКИЋ -математика

Бранка Кнежевић

Душица Чекеревац

ДУШИЦА ЧЕКЕРЕВАЦ  – математика

 

 


НАСТАВНИЦИ БИОЛОГИЈЕ :

Александра Поповић

Александра Поповић – биологија

Радмила Селаковић

РАДМИЛА СЕЛАКОВИЋ – биологија

Славица Милић


НАСТАВНИЦИ ХЕМИЈЕ :

Оливера Куљанин

ОЛИВЕРА КУЉАНИН – хемија

Катарина Савић

КАТАРИНА САВИЋ – хемија


НАСТАВНИЦИ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ :

Желимир Пауновић

ЖЕЉКО ПАУНОВИЋ – техника и технологија

Параскева Ваљаревић

ПАРАСКЕВА ВАЉАРЕВИЋ – – техника и технологија

 


НАСТАВНИЦИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА:

Зоран Вучићевић

ЗОРАН ВУЧИЋЕВИЋ – физичко

Марија Цупара

МАРИЈА ЦУПАРА – физичко

 

 Александар Лакетић

АЛЕКСАНДАР ЛАКЕТИЋ – физичко

Зоран Божовић

ЗОРАН БОЖОВИЋ – физичко


НАСТАВНИК ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА:

Предраг Цветић

ПРЕДРАГ ЦВЕТИЋ – информатика и рачунарство

 

НАСТАВНИЦИ ВЕРСКЕ НАСТАВЕ:

Милан Босић

МИЛАН БОСИЋ – ВЕРОУЧИТЕЉ

НАСТАВНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА:

Зорица Јевтић

Гордана Шишић

НАСТАВНИЦИ ЧУВАРА ПРИРОДЕ

Славица Милић