Обогаћен једносменски рад

Овим пројектом предвиђено је да се на занимљив начин проведе време после обавезне редовне наставе, уз подршку учитеља и наставника, јер се васпитно-образовне активности прилагођавају интересовањима ученика. Неизоставна је и вршњачка сарадња ученика од првог до четвртог разреда, што оплемењује рад и искуства ученика, рад на социјалним вештинама и здравом растерећујућем дружењу.

 

Ученици 3. и 4. разреда учествују у креативним радионицама, спортским активностима; упознају и квалитетно проводе време са наставницима који ће им предавати у старијим разредима, раде домаће задатке, уче кроз игру, предлажу теме којима би се могли бавити и продубљују садржаје које уче у редовној настави.

Како је здравље ученика оно о чему школа брине увек, када  су временски услови повољни, aктивности  се реализују  на отвореном простору уз проширене садржаје, са посетама културно – историјских и природних амбијенталних целина у граду.

 

Активности и теме које ће бити детаљно разрађене током године:

Подршка у учењу

 

Корак у науку

Подршка у развоју личности-радионицe подршке/сарадње

Развијам се здраво

Корективна гимнастика

Групни спортови

Учење кроз игру

Хигијена и здравље

Шетња

Екологија

Природа и занимљива географија

Квизови знања