Драмска секција

Драмска секција  под руководством наставника ради на припреми и извођењу представа.  Пролазећи кроз програм драмских радионица чланови групе се оспособљавају за обављање сценских задатака као што су рецитовање, вођење програма, глума.

Циљеви

 • упознавање са културом драмског стваралаштва,

 • упознавање  са основама драмског истраживања

 • развијање стваралачке способности,

 • богаћење и развијањемаште и креативног начина мишљења,

 •   развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе,

 • стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања,

 • стицање искуства и навика за колективни живот и рад,

 • развој опажања, размишљања и слободног изражавања,

 • емоционално сазревање (емотивни и сазнајни развој)

 •   развијање критичке способности,

 • развијање самоконтроле, досетљивости…

 • подстицање интересовања за истраживање

Доказано је да се дете  у ваннаставним активностима потврђује као стваралац, а кроз емотивну ангажованост у драми касније показује боље успехе у учењу и памћењу стичући способност флексибилне и стваралачке личности.