Све секције у школи

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ

НАСТАВНИК

1.

ДРАМСКА

Јасмина Ковачевић

2.

БИБЛИОТЕЧКА

Милика Jовановић

3.

ЛИКОВНА

Владимир Антић

4.

ИСТОРИЈСКА

Александра Куљанин

5.

ГРАЂЕВИНСКА

Параскева Ваљаревић

6.

САОБРАЋАЈНА

Желимир Пауновић

7.

ОДБОЈКАШКА

Марија Цупара

8.

КОШАРКАШКА

Александар Лакетић

9.

ФУДБАЛСКА

Зоран Вучићевић, Зоран Божовић

10.

УЧЕНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И ЦРВЕНИ КРСТ

Славица Радосављевић