ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

На основу Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање Министарство просвете конкретизовало је и прописало садржаје и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине процене ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, праћење ефеката предузетих мера и активности. Овим Правилником сва неадекватна понашања су сврстана у 3 нивоа у свих 5 врста насиља.

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања. Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима.

ПРВИ НИВО НАСИЉА

ДРУГИ НИВО НАСИЉА

ТРЕЋИ НИВО НАСИЉА


ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДИСКРИМИНАЦИЈА, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 


Презентацију о поступању установе у случајевима насиља можете погледати на следећем линку:

ПОСТУПАЊЕ И РЕАГОВАЊЕ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈЕВИМА НАСИЉА  – УЛОГА И ОДГОВОРНОСТ ШКОЛЕ И РОДИТЕЉА


ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља у школама под називом  „Чувам те“. 

Платформа на једном месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља у школама.

Платформа на једном месту представља јавности, а посебно циљним групама – ученицима, родитељима и наставницима све предузете мере, доступне програме, активности и актуелности, али и кроз едукативни део подиже ниво знања и информисаности о овој теми.

Линк ка платформи:  https://cuvamte.gov.rs/


Чињеница да је све више младих људи који већ у пубертетском узрасту, експериментишући с алкохолом или психоактивним супстанцама отварају пут, за себе али и своје најближе, ка болестима зависности.

Лако се упадне у замку, а пут ка излазу или излечењу није нимало лак. Зато је Пројекат „Ти одлучи!“, који је подржао Покрајински секретаријат за здравство, намењен не само младима, већ свима којима је важно да превенирају или се ухвате у коштац с проблемомима које болести зависности носе! Како препознати симптоме.

  • Како избећи заблуде
  • Који су први кораци?
  • Коме се обратити?
  • Како препознати процесе настајања и лечења болести зависности

Заблуда је да је лако, а најбољи лек је знање и поверење!

О СВЕМУ ОВОМЕ НА http://www.tiodluci.rs


Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у сарадњи са Уницефом и Ужичким центром за права детета, уз подршку компаније Теленор, спровело пројекат „Безбедан интернет за целу породицу“.  Конкретни циљеви пројекта били су оснаживање родитеља за њихово укључивање у васпитање деце о дигиталној безбедности, као и изградња капацитета учитеља и васпитача за подизање свести и знања родитеља и деце из млађих разреда основних школа и предшколских установа о ризицима и безбедном коришћењу интернета.

У оквиру пројекта настала је публикација Деца у дигиталном добу као и  дигитални водич „Деца и интернет – паметно од почетка“, први  дигитални водич на српском језику,  намењен  родитељима/старатељима, васпитачима и учитељима деце узраста 4-8 година, али и деци и свима онима који желе да се информишу о томе на које начине могу да допринесу безбедном и конструктивном коришћењу дигиталних уређаја и интернета код деце предшколског и млађег школског узраста.

Деца у дигиталном добу  

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Deca_u_digitalnom_dobu.pdf

Дигитални водич „Деца и интернет – паметно од почетка“,

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Deca-i-internet-pametno-i-bezbedno-od-po%C4%8Detka.pdf

Квиз је намењен одраслима (родитељима/старатељима, васпитачима, учитељима) који желе да стекну знања неопходна за подршку безбедном коришћењу интернета код деце предшколског и млађег школског узраста.

https://digitalni-vodic.ucpd.rs/kviz/

Онлајн обука „Деца и интернет – паметно од почетка“http://moodle.ucpd.rs/


Препознавање и спречавање дискриминације у образовању

Борба против дискриминације у образовању је стратешко опредељење Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Увиђајући значај превенције, Министарство активно ради на информисању родитеља и шире јавности, али и на унапређивању компетенција запослених у систему образовања и васпитања за проактивно деловање у овој области.


Министарство трговине, туризма и телекомуникација подстиче развој информационог друштва путем програма и пројеката под заједничким слоганом „Паметно и безбедно – Смарт анд Сафе “. Циљ ових активности је едукација и подизање свести о неопходности брзог, правилног и усмереног укључивања грађана, образовног система и привреде у савремене дигиталне токове.
Платформа „Паметно и безбедно“ промовише подизање дигиталне писмености, дигиталних компетенција и дигиталне безбедносне културе код свих грађана Србије. Нарочита пажња посвећује се пројектима намењеним млађој популацији, женама, као и особама са инвалидитетом. Такође, подстичу се програми за подршку развоја дигиталне економије, посебно електронске трговине, примене ИКТ-а у привреди, развоју ИТ кадрова и запошљавању у овом сектору.
О СВЕМУ ОВОМЕ НА https://pametnoibezbedno.gov.rs/


Мисија Нет Патроле је заштита деце на интернету и уклањање штетног садржаја са интернет мреже.

Фондација „Тијана Јурић“ се труди да својим активностима подигне безбедност деце на виши ниво и да креира интернет окружење у којем ће деца активно користити интернет ради едукације и забаве, а истовремено бити заштићена од ризика и злоупотребе.

ВИШЕ О ОВОМЕ НА https://netpatrola.rs/


ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља у школама под називом  „Чувам те“. 

Платформа на једном месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља у школама.

Линк ка платформи:  https://cuvamte.gov.rs/


Препознавање и спречавање дискриминације у образовању

Борба против дискриминације у образовању је стратешко опредељење Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Увиђајући значај превенције, Министарство активно ради на информисању родитеља и шире јавности, али и на унапређивању компетенција запослених у систему образовања и васпитања за проактивно деловање у овој области.


Приручник „Дигитално насиље – превенција и реаговање“ намењен је ученицама , наставницама , родитељима, као и свима који раде на заштити деце и младих од насиља, злостављања и занемаривања. Циљ публикације нам је да сагледамо како све особе које су укључене у образовно-васпитни процес могу да допринесу безбедности ученика на интернету  и да буду адекватна подршка и ослонац за преузимање одговорности ученика за сопствено понашање на интернету. У њему се могу пронаћи радионице које могу да се реализују у оквиру превентивних активности школе као и списак доступних ресурса за учење и даље истраживање дигиталне комуникације и дигиталне писмености

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Digitalno-nasilje-prevencija-i-reagovanje.pdf


Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Уницефом и Центром за интерактивну педагогију издало је приручник «Ка сигурном и подстицајном школском окружењу».

Приручник истиче значај школе као заједнице која учи, у којој се негују вредности на којима почива сигурно и подстицајно окружење за развој и учење. Да би се изградило безбедно и подстицајно окружење за ученике, њихове родитеље, као и све запослене у школи неопходна је сарадња и ангажовање свих запослених, доследност у поштовању правила и норми понашања, брига и посвећеност сваком детету уз добру сарадњу унутар школе.

Приручник можете видети овде

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Ka-sigurnom-i-podsticajnom-skolskom-okruzenju.pdf


Родно засновано насиље је препознато као специфичан проблем. Приручник садржи радионице које су креирали наставници и наставнице који су у својим школама прошли обуку из ове области. Део овог приручника  чине и ресурси који се могу додатно користити у раду са ученицима, родитељима, наставницима.

Приручник можете видети овде

https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/Priru%C4%8Dnik-za-prevenciju-rodno-zasnovanog-nasilja.pdf


ПРИРУЧНИК ЗА РАДИОНИЦЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА – ЈЕДИНИЦА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА


ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ УСТАНОВЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ ИЛИ УТВРЂЕНОГ ДИСКРИМИНАТОРНОГ ПОНАШАЊА И ВРЕЂАЊА УГЛЕДА, ЧАСТИ ИЛИ ДОСТОЈАНСТВА ЛИЧНОСТИ

KOНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕТЕТА СА ФАКУЛТАТИВНИМ ПРОТОКОЛИМА


РЕСУРСИ

Заштита од насиља и дискриминације

– Видео обука о примени Правилника о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање – Видео обука о протоколу
поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање –
YouTube
– „Водич за примену ревидираних индикатора за прелиминарну идентификацију
ученика који су потенцијалне жртве трговине људима“ – Публикације – Страница
2 од 5 – Министарство просвете, науке и технолошког развоја (mpn.gov.rs)
– Листа индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су
потенцијалне жртве трговине људима – Finalna-verzija-liste-indikatora-zapreliminarnu-identifikaciju-trgovine-ljudima-jun-2022..pdf (mpn.gov.rs)
– Приручник ,,Психолошке кризне интервенције у образовно-васпитним
установама“ – Публикације – Страница 3 од 5 – Министарство просвете, науке и
технолошког развоја (mpn.gov.rs)


Образовање за демократску културу

– Препоруке Међународне алијансе за сећање на Холокауст ИХРА
https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
– Материјали на енглеском језику у вези са темом образовања о Холокаусту
https://www.yadvashem.org; материјал преведен у вези са Холокаустом на
српском језику https://www.yadvashem.org/education/other-languages/serbian.html
– Материјали за наставнике за примену међупредметне компетенције Одговоран
однос према здрављу https://zuov.gov.rs/zdravlje
– Живот у демократској породици-приручник за родитеље адолесцената узраста 15
до 19 година. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
– Одрастање у демократској породици-приручник за родитеље са одељцима о
узрасту 6 – 10 и 11 – 14 година. https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
– Како до демократске културе у школама https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
– Образовање за дигитално грађанство – приручник https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
– Подучавање компетенција за демократску културу кроз онлајн наставу,
https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/
– Приручник „Смернице за интеграцију референтног оквира компетенција за демократску
културу” https://mpn.gov.rs/kategorija/publikacije/


Подршка укључивању деце/ученика избеглица и миграната/тражилаца азила у редован систем образовања и
васпитања у Републици Србији

– Српски као страни језик, Приручник за наставнике https://zuov.gov.rs/wpcontent/uploads/2021/11/srpski-kao-strani.pdf
– Дигитални онлајн алати као подршка ученицима за додатно учење српског
језика.https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-onlineteaching-and-learning
– Брошура са примерима наставних активности, https://remis.rs/wpcontent/uploads/2021/09/IOM-1-brosura-160x230mm5mm-ENG-PREVIEW.pdf
– Брошура са примерима ваннаставних активности, https://remis.rs/wpcontent/uploads/2021/09/IOM-2-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf
– Брошура са ученичким радовима деце миграната, https://remis.rs/wpcontent/uploads/2021/09/IOM-3-brosura-160x230mm5mm-SRP-PREVIEW.pdf
– Енглеско украјински превод лифлета о образовном систему Републике Србије
file:///C:/Users/User/Downloads/B-4-6-Lieflet-Sistem-obrazovanja-u-Rep.Srbiji.pdf
– Информација на енглеском језику о образовном систему Украјине и материјали као
подршка наставницима,
https://webmail.mpn.gov.rs/service/home/~/?auth=co&loc=en_US&id=24301&part=2
– Од српског као страног језика до српског као језика окружења и образовања: Оквир
програма језичке подршке, file:///C:/Users/User/Downloads/B-4-2-Jezicka-obrazovnapodrska.pdf
– Приручник за школе у реализацији стручног упутства за укључивање ученика
избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања,
file:///C:/Users/User/Downloads/Prirucnik-za-skole-u-realizaciji-Strucnog-uputstva.pdf
– Преводи образовног материјала на арапски, фарси, француски и украјиснки језик за рада са
ученицима мигрантима/тражилаца азила
https://remis.rs/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d