Распоред ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА и писмених провера за друго полугодиште школске 2023/2024. године

 

МА САМО ДА ЗАПОЧНЕМ, СВЕ ОСТАЛО ЋУ ЛАКО !

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЗА УЧЕНИКЕ 1.  РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЗА УЧЕНИКЕ 2.  РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЗА УЧЕНИКЕ 3.  РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЗА УЧЕНИКЕ 4.  РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЗА УЧЕНИКЕ 5.  РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЗА УЧЕНИКЕ 6.  РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЗА УЧЕНИКЕ 7.  РАЗРЕДА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА

ЗА УЧЕНИКЕ 8.  РАЗРЕДА