Архива -мај, 2020

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ – обавештење за ученике и родитеље

Обавештење ( упутство )  за ученике и родитеље Ученици осмог разреда 1.6.2020.године долазе у школу на састанак са одељењским старешинама ( време састанка је прецизирано и сви ученици су добили правовремену информацију ). При доласку у школу у групи може бити највише девет ученика. Приликом доласка у школу понети са собом ђачку књижицу са новијом […]

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД – ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ Поштовани,   Захваљујемо Вам се што сте исказали интересовање за упис детета у основну школу.   Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. […]

Пријављивање ученика за полагање пријемног испита за упис у специјализоване гимназије и за средње уметничке школе

Пријављивање за полагање пријемних испита (слањем мејла или директно) обавља се од 18. до 21. маја 2020. године. Средња школа обезбеђује да се у периоду од 8 часова до 20 часова, на мејл адресу која је наведена и потврђена од стране школе, потврђује пријем пријаве. Коначан списак локација где ће се обавити пријемни испит биће […]

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 1. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ

Поштовани, У прилогу је допис који регулише организацију рада школе од 1.јуна 2020. Молим да се упознате са садржајем дописа. Прецизнији распоред за ученике и наставнике биће накнадно истакнут   ДОПИС ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ                       ДИРЕКТОР                       Станимирка Смиљанић Раонић      

Инструкциje зa oснoвнe шкoлe кoje ћe имaти цeлoднeвни бoрaвaк у пeриoду нoрмaлизaциje услoвa

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈЕ ЋЕ ИМАТИ ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК  У ПЕРИОДУ НОРМАЛИЗАЦИЈЕ УСЛОВА   – ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ – УПУТСТВО ЗА РАДНИЦЕ НА ОДРЖАЊУ ХИГИЈЕНЕ – УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ