Правилно је безбедно

Предавање за ученике првог разреда „Правилно је безбедно“  (упознавање са основним правилима безбедног и правилног понашања у близини пруге и на путним прелазима).