ЈАВНА НАБАВКА – поновљен поступак (опрема за фискултурну салу) ИО ТУРИЦА

НОВИ ИЗГЛЕД ШКОЛЕ У ИО ТУРИЦА

Поновљен је поступак јавне набавке мале вредности број 5/2019, партија број 6-опрема за фискултурну салу.

Рок за достављање понуда је 25.02.2019.године до 12 сати.

Отварање понуда је истог дана у 12,30 сати.

 

 

  1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Напишите коментар