„Штетност употребе алкохола и дроге на организам малолетника“

Nastavak edukacija učenika 7. razreda

štetnosti droge i alkohola

na temu „Štetnost upotrebe alkohola i droge na organizam maloletnika“ koristeći specijalne naočare koje simuliraju pomenuta stanja.

Напишите коментар