*НАШ ШАРЕНИ СВЕМИР*

 

Да ли је тачно да ће црна рупа прогутати нашу планету?
Да ли има живота на некој другој планети?

ГЕОГРАФИЈА

Мноштво је питања, али и знања која наши петаци поседују о апстрактним појавама у Васиони. У оквиру наставе географије, наши ученици реализовали су креативни задатак на тему -ВАСИОНА И ВАСИОНСКА ТЕЛА- На овај занимљив начин, кроз игру савладали су садржаје о распореду планета,њиховом изгледу и величини. Ученици су били веома успешни и креативни.