ЈАВНА НАБАВКА –извођење једнодневног излета, наставе у природи и екскурзија

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА