БЕЗБЕДНА НЕДЕЉА

БЕЗБЕДНА НЕДЕЉА

Успешно су реализоване бројне активности поводом обележавања *Безбедне недеље*. Одржане су радионице, вршњачка предавања, играле се утакмице, цртали радови, све у циљу превенције било каквог вида насиља.