Обука “ Прве помоћи“

Обука “ Прве помоћи“

На основу Годишњег плана рада школе, Тим за безбедност и здравље на раду, организовао је у сарадњи са Медицинском школом обуку *Прве помоћи* за све запослене.