Јавне набавке

Основна школа „Стари град“ Ужице објављује јавну набавку мале вредности – набавка дрвеног пелета ,  за потребе загревања просторија издвојеног одељења у Турици.  Рок за подношење понуда је 04.03.2020. године до 12 сати. Отварање понуда је истог дана у 12,30 сати.

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


Објављена је набавка мале вредности за набавку електричне енергије. Рок за подношење понуда је 05.03.2020. године до 12 сати. Отварање понуда је истог дана у 12,30.

 

Мења се конкурсна документација за набавку електричне енергије, страна 18, 19 и 25, тако што се конкретније прецизира да мерно место у ИО Турица има двотарифно бројило а мерна места у матичној школи и ИО Волујац имају једнотарифно бројило.

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 


Објављена је набавка мале вредности за набавку намирница за школску кухињу. Рок за подношење понуда је 06.03.2020. године до 12 сати. Отварање понуда је истог дана у 12,30.

 

1.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА