ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

*ПЛАН  НАДОКНАДЕ  ЧАСОВА* ЗА ПЕРИОД ОД 10. ДО13. МАРТА 2020.  У ОШ“СТАРИ ГРАД“ – РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

 

** ПРВА СМЕНА – парна)  НАДОКНАЂУЈЕ –(4,5, 6 И 7). ЧАС КАО ЈЕДАН ЧАС  У ТРАЈАЊУ ОД  (2 Х 30 МИНУТА).

 

**ДРУГА СМЕНА –непарна)  НАДОКНАЂУЈЕ – ( 5, 6 И 7). ЧАС КАО ЈЕДАН ЧАС  У ТРАЈАЊУ ОД  (2 Х30 МИНУТА).

 Р А С П О Р Е Д      З В О Њ Е Њ А

 

*** НАПОМЕНА:

ПОНЕДЕЉАК,  9.МАРТ 2020.  РЕАЛИЗУЈЕ СЕ

ПО РЕДОВНОМУСТАЉЕНОМ РАСПОРЕДУ ЧАСОВА.

 

 

Директор

СтанимиркаСмиљанић-Раонић