ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ – обавештење за ученике и родитеље

Обавештење ( упутство )  за ученике и родитеље

Ученици осмог разреда 1.6.2020.године долазе у школу на састанак са одељењским старешинама ( време састанка је прецизирано и сви ученици су добили правовремену информацију ).

При доласку у школу у групи може бити највише девет ученика.

Приликом доласка у школу понети са собом ђачку књижицу са новијом фотографијом .


–    Пробни завршни испит из математике ученици полажу 2.6.2020.године у два термина :

  • 8 часова (са редним бројем од 1 до 54) у школу је потребно доћи у 7.15 часова

  • 11  часова (са редним бројем од 55 до 98),у школу је потребно доћи у 10.15 часова

–    Приликом прозивања ученика 2.6.2020.године, пре уласка у зграду школе, ученици су дужни да стану у ред на месту које је обележено за њихов разред.

–    На пробни завршни испит из математике ученици доносе потребан прибор за рад и цртање (троугао,лењир, шестар, дрвене оловке и гумицу)

–    По потреби понети и флашицу воде.

–    Рад на тесту траје 120 минута.

–    Ученик или родитељ, односно други законски заступник , може да изврши увид у прегледан пробни тест.

–    Увид може да оствари електронским путем на веб адреси http:/probni.zios.mpn.gov.rs помоћу корисничког имена и лозинке. Корисничко име је Идентификациони број ученика.  Лозинка је јединствена и уписана је на Омотници теста-ученик има свој примерак.

 


ПРОВЕРА РЕЗУЛТАТА

 


ПРОВЕРА ПОДАТАКА