БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

 

УЏБЕНИКЕ ДОБИЈАЈУ:

 

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

 

  • ученици са сметњама у развију и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);

 

 

  • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

 

_______________________________________________________________________________

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– за ученике из угрожених породица: решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи

– за ученике који су у породици треће дете или свако наредно које је у систему школовања(средња школа , факултет): потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента( за свако дете).

– за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

_____________________________________________________________________________ 

 

    Одељењске старешине достављају до 25. јуна помоћнику директора следећа документа:

а) решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи,

б) потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (за свако дете)!

 

*Како постоји могућност да поједини родитељи неће при пријављивању имати потраживану документацију, па у том смислу потребно је да се укаже родитељима да је потребну документацију доставе накнадно, а најкасније до преузимања уџбеника.

                                                                         Директор школе

                                                      Станимирка Смиљанић Раонић