ИСТОРИЈА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

 

 

Данас је у   ПРВОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У УЖИЦУ  одржано 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

на коме су постигнути следећи

П Р Е Л И М И Н А Р Н И   Р Е З У Л Т А Т И