СТРУЧНА ЕКСКУРЗИЈА

Специјални природни резерват „Стари Бегеј-Царска бара“

17.септембар 2016.године

2

1

 

_______________________________________________________________

Учитељско друштво града Ужица организовало је стручну екскурзију.

34