НАСТАВА У ПРИРОДИ ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА

 

Циљеви и задаци наставе у природи и екскурзија, дефинисани су Упутством за остваривање наставе у природи у првом циклусу основног образовања и васпитања и Правилником за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања.

 

ПЛАН ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА, НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

за школску 2016/2017. годину