ОБАВЕШТЕЊЕ – Измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда

Јавна набавка у отвореном поступку ( екскурзије, излети и настава у природи) – измена конкурсне документације и продужење рока за подношење понуда на 22.11.2016. до 12h  код секретара школе

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -15.11.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-15.11.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА