ОБАВЕШТЕЊЕ – Понавља се јавна набавка за наставу у природи ученика 4. разреда

Понавља се набавка – извођење наставе у природи

ученика 4. разреда Основне сколе „Стари град“ Ужице.

Понуде достављати до 05.12.2016.године до 12 сати, отварање понуда истог дана

у 12,30 сати у просторијама школе.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА