Важно обавештење и упутство ресорног Министараства за Пројекат „НАБАВКА УЏБЕНИКА“

Министарство обезбеђује бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комлета које су школе изабрале да користе у настави, почев од школске 2016/2017. године, закључно са 2018/2019. годином, за један део ученичке популације.

  1. у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као и обавезни предмет;
  2. у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.

УЏБЕНИКЕ ДОБИЈАЈУ:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученици са сметњама у развију и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
  • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања.

 

      ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

– за ученике из угрожених породица: решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи

– за ученике који су у породици треће дете или свако наредно које је у систему школовања(средња школа , факултет): потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента( за свако дете);

– за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није потребна јер школа поседије податке о наведеним ученицима.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ ШКОЛЕ ЧУВАЈУ У СВОЈОЈ АРХИВИ!

Школа треба да уради процену броја ученика који се уписује наредне године у први разред, а остварује право на бесплатне уџбенике.

Рок за пријављивање, на нивоу школе, је до 15. априла 2017. године.

Одељењске старешине достављају до 13. априла помоћнику директора следећа документа:

а) решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи,

б) потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (за свако дете)!

Напишите коментар