„Каријерно вођење“

ДУБРАВКА СМИЉАНИЋПредставник Националне службе за запошљавање – Ужице,

одржала је 18.5.2017. године 

предавање за ученке осмог разреда,

на тему 

„Каријерно вођење“

УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДАУЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА